Contact Us

Bạt HDPE/LDPE

 

Thông tin sản phẩm:

  • Độ dày từ: 0,3mm – 1,5mm.
  • Chiều ngang 7m, chiều dài tùy theo độ dày của màng..

– Màng dày 0.3mm, chiều dài cuộn 200m = 1420 m2/cuộn

– Màng dày 0.5mm, chiều dài cuộn 420m = 2982 m2/cuộn

– Màng dày 0.75mm, chiều dài cuộn 280m = 1960 m2/cuộn

– Màng dày 1,0mm, chiều dài cuộn 210m = 1470 m2/cuộn

– Màng dày 1,5mm, chiều dài cuộn 140m = 980 m2/cuộn

 

 

 

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239