Contact Us

Bể nổi

Trang chủ | Tôm | Bể nổi | Bể nổi

THIẾT BỊ

Hệ thống bể nội nuôi Tôm tại KSP Việt Nam:

Ôn định lượng nước
Ôn định lượng oxy cung cấp cho tôm

1. HỆ THỐNG BỂ NỔI

– Kích thước: đa dạng kích thước
– Phụ thuộc vào diện tích đất thiết kế

2. MÔ HÌNH

– Tùy thuộc mô hình diện tích
– Thiết kế phù hợp cho mỗi vuông đất

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239