Contact Us

Bể tôm con

Trang chủ | Tôm | Bể tôm con | Bể tôm con

THIẾT BỊ

Hệ thống bể nuôi tôm con:

Kích thước đảm bảo
Mật độ tôm phù hợp
Thuận lợi cho sự tăng trưởng

1. BỂ NUÔI TÔM CON

– Kích thước  theo yêu cầu
– Có thiết kế riêng cho từng giai đoạn phát triển của tôm con

2. HỆ THÔNG BỂ 

– Đầy đủ lượng oxy
– Độ PH đảm bảo tiêu chuẩn

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239