Contact Us

Breeder

Hệ thống ăn tự động cho gà giống của KSP Việt Nam
• Hệ thống chuyển cám tốc độ nhanh, cám gần như không bể ra
• Quá trình vận chuyển sẽ trộn điều các thành phần trong thức ăn
• Hệ thống sẽ cung cấp cám tự động theo đúng thời điểm đã được cài đặt trước
Thiết kế mới – Máng ăn tự động cho gà giống
• Kiểm soát lượng thức ăn bằng van đóng mở kiểu mới
• Dễ dàng điều chỉnh lượng thức ăn
• Thiết kế đáy máng thấp phù hợp cho gà con
• Dễ dàng quản lí, dễ vệ sinh
• Máng có thể xoay tròn, giảm lượng thức ăn hao hụt
• Gắn thêm cánh để phân phối thức ăn và ngăn gà đậu lên máng
Thiệt kế mới – Núm uống tự động cho gà giống
• Núm uống giúp tăng mật độ nuôi gà
• Giảm độ ẩm của chất độn chuồng, giảm sự bốc mùi Amomonia
• Ngăn chặn lây bệnh qua đường uống, giảm giá thành sử dụng thuốc

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239