Green House

GREEN HOUSE Slide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick Here

VIEW DETAIL »

AUTO FEEDER

AUTO FEEDER Motor: 0.5 HP 380v 50Hz 4P Rotary 1:50 30rpm PIPELINE LENGTH:     9 – 12 – 18m TANK SIZE:     1,720mm

VIEW DETAIL »

Oxygen Meter

OXYGEN – Màn hình lớn, hiệu chỉnh tự động; – Lựa chọn ngôn ngữ, lựa chọn đơn vị; – Nhiều thông số, kiểm tra tự

VIEW DETAIL »

© 2020 KSP Vietnam | Designed by DanteCan