Công nghiệp và xây dựng

QUẠT HÚT 48” – MOTOR 1 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE
QUẠT HÚT 48” – MOTOR 1 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE

QUẠT HÚT 48” – MOTOR 1 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE

Mô tả:

 
   

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

          - MÔ TƠ 1HP –1 PHA  VÀ 3 PHA
          - KÍCH THƯỚC BAO : 1380 x 1380
          - TỐC ĐỘ  QUAY : 540 Vòng/ phút
          - LƯU LƯỢNG GIÓ :24,000 CFM  

 
CÁC SẢN PHẨM HỆ THỐNG LẠNH

                -QUẠT HÚT 30” – MOTOR 0,5 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE
                -QUẠT HÚT 50” – MOTOR 1 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE

                -TẤM LÀM MÁT 1,8M - 2,0M
                - BẠT TRẦN PVC MÀU TRẮNG ĐỤC HOẶC MÀU ĐEN, BẠT HÔNG PVC MÀU ĐEN...

 


Sản phẩm cùng loại