Công trình xây dựng

MÔ HÌNH TRẠI NUÔI GÀ ĐẺ 10.000 CON/NHÀ
MÔ HÌNH TRẠI NUÔI GÀ ĐẺ 10.000 CON/NHÀ

MÔ HÌNH TRẠI NUÔI GÀ ĐẺ 10.000 CON/NHÀ

Mô tả:

 


CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KSP VIỆT NAM
     -Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại thiết bị, dụng cụ cho lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.
     -Cung cấp các dịch vụ kèm theo như : Tư vấn thiết kế công nghệ, lắp đặt,chuyển giao công nghệ, kỹ thuật. Dịch vụ bảo hành, bảo trì sản phẩm trong quá trình sản xuất.
     -Thiết kế vào thi công dạng nhà tiền chế trang trại.


Sản phẩm cùng loại