Farrowing House

Hệ thống trại lạnh heo nái đẻ của KSP Việt Nam giúp:
• Heo nái ăn nhiều hơn, làm cho số lượng và chất lượng sữa tang
• Heo nái ăn nhiều hơn, sẽ làm ổn định thể trạng, ổn định quá trình lên giống sau cai sữa
• Thời gian đẻ không bị kéo dài

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress Video Lightbox