Gestation House

Hệ thống trại lạnh heo mang thai của KSP Việt Nam giúp:
• Hệ thống lạnh làm ổn định sự rụng trứng của heo nái
• Hệ thống lạnh sẽ làm ổn định bào thai, đặc biệt trong 30 ngày đầu
• Hệ thống lạnh sẽ làm giảm số heo con chết trước khi sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress Video Lightbox