Contact Us

Gà đẻ trứng/hậu bị

Trang chủ | | Gà đẻ trứng/hậu bị

THIẾT BỊ

Giúp chi phí xây dựng giảm 20%, tiết kiệm đất đai

Phân khô không bay mùi trong quá trình lấy phân

1. MÔ HÌNH CHỮ H

2. MÔ HÌNH CHỮ A

3. CÁ LOẠI LỒNG GÀ ĐẺ

Lồng kẻm Lồng sơn tĩnh điện

 

4. LỒNG GANFAN

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239