Contact Us

Gà đẻ trứng/hậu bị

Mô hình chữ H
• Ưu điểm
+ Chi phí xây dựng giảm khoảng 20%, tiết kiệm đất đai
+ Phân khô, không bay mùi trong quá trình lấy phân
• Nhược điểm:
+ Là một thử thách với hệ thống làm mát, thông thoáng kém
+ Chi phí cho hệ thống bang tải lấy phân cao, khó sửa chữa.
+ Mật độ nuôi cao, rủi ro tăng
Mô hình chữ A
• Ưu điểm
+ Thông thoáng tốt, mật độ nuôi thấp
+ Chi phí cho hệ thống lấy phân thấp, dễ sửa chữa
+ Dễ quản lí, tầm nhìn rõ ràng
• Nhược điểm:
+ Chi phí xây dựng cao
+ Phân ướt, tạo mùi trong quá trình lấy phân
Hệ thống cho ăn tự động Bồn Di Động
• Hệ thống cung cấp cám bằng việc di chuyển bồn chứa và rải cám vào máng ăn theo chiều dài các dãy lồng
• Có thể điều chỉnh số lượng cám xuống máng ăn theo nhu cầu của vật nuôi
• Cài đặt thời gian cho ăn tự động
• Chi phí đầu tư hợp lý

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239