Contact Us

Gà giống

Trang chủ | | Gà giống | Gà giống

THIẾT BỊ

Hệ thống thiết bị giúp gà khỏe mạnh:

Hệ hê thống cho ăn tự động
Hệ thông thông gió
Hệ thống cào phân

1. GÀ GIỐNG

2. HỆ THỐNG NÚM UỐNG

 

3. HÊ THỐNG ĂN TỰ ĐỘNG

7. MOTOR

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239