Giới thiệu

An toàn, Sức khỏe và Môi trường

An toàn, Sức khỏe và Môi trường

KSPVN áp dụng hệ thống quản lý SHE (Safety, Health and Environment) nhằm nâng cao ý thức của nhân viên về an toàn lao động, đồng thời Công ty cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân viên và bảo vệ môi trường, coi nhân viên là nguồn lực quan ...

Xem thêm...
Công ty TNHH KSP Việt Nam

Công ty TNHH KSP Việt Nam

* Công ty TNHH KSP Việt Nam được thành lập từ năm 2011 tại Việt Nam từ sự đầu tư của công ty KSP Thái Lan , thành viên của tập đoàn C.P Thái Lan . * Công ty KSP Thái Lan được ra đời vào năm 1965 tại Thái  Lan , trong những năm đầu thành lập , ...

Xem thêm...