Contact Us

Hệ thống ăn tự động

Hệ thống ăn tự động

Hệ thống sên tải:

Cám không sạch , cũ, vẫn bị bám lại 2 bên bờ máng

 

Hệ thống vít tải

Luôn cung cấp cám mới, không bị tồn cám cũ trên máng

Khi vít tải hoạt động theo hình tròn cũng làm đảo cám luôn đều

 

 

 

 

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239