Contact Us

Hệ thống điều khiển

THIẾT BỊ

Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, ánh sáng phù hợp lứa tuổi vật nuôi

Kiểm soát lượng thức ăn, nước uống cho vật nuôi

Báo động khi có sự cố

1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

2. BỘ ĐIỀU KHIỂN

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239