Contact Us

Hệ thống núm uống

THIẾT BỊ

Sử dụng hệ thống núm uống làm tăng mật độ nuôi gà
Giảm độ ẩn cảu chất độn chuồng, giảm sự bốc mùi của Amomonia
Giảm giá thành sử dụng thuốc

1. NÚM UỐNG

– Xoay 360 độ
– 

2. HỆ THỐNG NÚM LUBIN VÀ ỐNG VUÔNG

3. BỘ ĐIỀU ÁP NƯỚC

4. ĐỒNG HỒ NƯỚC

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239