Contact Us

Heo con cai sữa

Trang chủ | Heo | Trại heo nái | Heo con cai sữa

THIẾT BỊ

Hệ thống trại lạnh heo mang thai của KSP Việt Nam giúp:

Ôn định sự rụng trứng của heo nái
Ôn định bào thai, đặc biệt trong 30 ngày đầu
Giảm số heo con chết trước khi sinh

1. CHUỒNG CAI SỮA LỒNG

– Lồng chuồng thiết kế theo yêu cầu khách hàng: 2m x 2 m
– Sàn nhựa 40cm x 40 cm gắn trên khung sắt la nhúng kẽm

2. CHUỒNG CAI SỮA LỒNG

– Lồng chuồng thiết kế theo yêu cầu khách hàng: 3m x 3m
– Sàn được lót bằng những tấm đan bê tông, có hệ đà bệ tông đỡ bên dưới

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239