Contact Us

Heo mang thai 2

Hệ thống trại lạnh heo mang thai của KSP Việt Nam giúp:
• Ôn định sự rụng trứng của heo nái
• Ôn định bào thai, đặc biệt trong 30 ngày đầu
• Giảm số heo con chết trước khi sinh

1.GREEN HOUSE DOME

64 x Green House Dome
Size: 200 sq.m
Value: 19.200.000.000 VND
Location: Hue, Vietnam
Year: 2016

2.HATCHERY BAC LIEU

Value: 36.000.000.000 VND
Location: Bac Lieu, Viet Nam
Year: 2019

2.TS FARM TAY NINH

Value: 18.000.000.000 VND
Location: Bac Lieu, Viet Nam
Year: 2019

3.KAMPONG SPEU BREEDER FARM

16 x Breeder House
Size 12.10 x 123.00 x 2.70 m.
Location: Kampong Speu, Cambodia
Year: 2013

4.KAMPONG SPEU PULLET FARM

2 x Pullet House
Size 12.50 x 69.00 x 3.50 m.
Location: Kampong Speu, Cambodia
Year: 2013

5. NONGKONG LAYER FARM 1-4

4 x Pullet House
Size 16.00 x 98.00 x 3.80 m.
Location: Songkhla, Thailand
Year: 2016

6.CHANA LAYER FARM

16 x Breeder House
Size 18.00 x 112.00 x 3.80 m.
Location: Songkhla, Thailand
Year: 2016

7. VELLORE BREEDER FARM 1

12 x Breeder House
Size 12.10 x 123.00 x 2.70 m.
Location: Vellore, India
Year: 2010
Capacity: 120,000 Birds

8.VELLORE BREEDER FARM 2

12 x Breeder House
Size 12.10 x 129.00 x 2.70 m.
Location: Vellore, India
Year: 2012
Capacity: 120,000 Birds

9. SHENYANG SWINE FARM

Location: Shenyang, China
Year: 2009
Capacity: 2,400 Sow

10. NANNING BREEDER FARM

4 x Breeder House
Size 12.20 x 123.00 x 5.60 m.
Location: Nanning, China
Year: 2010
Capacity: 80,000 Birds

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239