Contact Us

Heo nái đẻ

Trang chủ | Heo | Trại heo nái | Heo nái đẻ

THIẾT BỊ

Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ:
Thức ăn sẽ được đưa từ Silo vào trong đầu nhà bằng ống PVC và vít tải
Sau đó thức ăn sẽ được chuyển đến các máng ăn bằng máy tải cám, dẫn trong ống kẽm chạy bằng cáp đồng tiền
Mỗi chuồng đẻ sẽ có một hộp định lượng, có thể định lượng cho từng cá thể lượng thức ăn riêng biệt

1. HỆ THỐNG CUNG CẤP THỨC ĂN TỰ ĐỘNG TRONG NHÀ NÁI ĐẺ
– Thức ăn sẽ được đưa từ silo vào trong đầu nhà bằng ống pvc và vít tải
– Sau đó thức ăn sẽ được chuyển đến các máng ăn bằng máy tải cám, dẫn trong ống kẽm chạy bằng cáp đồng tiền
– Mỗi chuồng đẻ sẽ có một hộp định lượng, có thể định lượng cho từng cá thể lượng thức ăn riêng biệt

2. MẪU CHUỒNG NÁI ĐẺ VÁCH HEO MẸ CỐ ĐỊNH

3. MẪU CHUỒNG NÁI ĐẺ VÁCH HEO MẸ ĐIỀU CHỈNH
– Có thể điều chỉnh vách heo mẹ theo thể trạng heo mẹ

4. MẪU CHUỒNG NÁI ĐẺ VÁCH HEO CON
– 50% Nhựa – 50% Sắt
– Mẫu chuồng phù hợp với các trại kín

5. MẪU CHUỒNG NÁI ĐẺ SẢN XUẤT BẰNG ỐNG NHÚNG KẼM NÓNG
– Vách heo mẹ làm bằng ống phi 34
– Vách heo con bằng ống phi 21 và sắt đặc phi 8
– Sau khi sản xuất, đem thành phẩm nhúng kẽm.

6. MẪU CHUỒNG NÁI ĐẺ SẢN XUẤT BẰNG ỐNG TRÁNG KẼM
– Vách heo mẹ làm bằng ống tráng kẽm phi 34 và sắt đặc phi 27
– Vách heo con làm bằng ống tráng kẽm phi 21 và sắt đặc phi 8
– Sau khi sản xuất, đem thành phẩm nhúng kẽm

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239