Hỏi - đáp

Ý kiến khách hàng

Thiết bị nhà Hậu Bị 12000 + Máy phát điện Biogas
Hiện tôi chuẩn bị xây dựng trại nuôi heo CP Hậu Bị 12000 con, muốn hỏi về thiết bị chăn nuôi và hệ thống phát ...