Contact Us

Mô hình trại gà đẻ

MÔ HÌNH TRẠI GÀ ĐẺ

Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, ánh sáng phù hợp lứa tuổi vật nuôi

Kiểm soát lượng thức ăn, nước uống cho vật nuôi

Báo động khi có sự cố

1. MÔ HÌNH TRẠI GÀ ĐẺ

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239