Sản phẩm

Hệ thống cho ăn tự động gà thịt
Hệ thống cho ăn tự động gà thịt

Hệ thống cho ăn tự động gà thịt

Mô tả:


Hệ thống cho ăn tự động gà thịt                                               Máng ăn cho gà thịt

       

      


Bồn trung chuyển 80kg  

 

   Vít tải  Vít tải làm bằng thép mangan
Đường kính Ø 38mm

Motor tải cảm  

 

Ống dẫn

-Motor tải 0.5 HP cho đường dẫn dưới 60m
-Motor tải 1.5 HP cho đường dẫn trên 60m
-Tốc độ tải 7kg/phút 
-Máng ăn cuối bao gồm bộ cảm ứng ngừng cung
cấp khi các máng đã đủ cám 
  -Ống dẫn được làm bằng tole tráng kẽm 
-Đường kính Ø 45mm, dài 3730mm, 5 lỗ Bồn chứa 12 tấn

 

Bộ điều khiển AC 2000                                                                               

-Bồn chức bằng fiberglass
-Loại 12 tấn cao: 7m, đường kính: 2.5m
-Bảo quản chất lượng cám tốt hơn
-Giảm chi phí khuân vát từ kho ra trại
                         
 
-Kiểm soát nhiệt độ, ẩm độ, áp suất, ánh sáng phù
hợp lứa tuổi vật nuôi 
-Kiểm soát được lượng thức ăn, nước uống cho vật
nuôi
-Báo động khi có sự cố
-Hệ thống dễ sử dụng và hoạt động theo từng ngày
tuổi của vật nuôi
-Chức năng lịch sử cung cấp dữ liệu đầy đủ về các
sự kiện điều khiển
-Giám sát liên tục và phân tích một loạt các thông
số cung cấp dữ liệu thời gian thực
-Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống

                                                     

                                  
 

Sản phẩm cùng loại