Thiết bị cho gia cầm

Hệ thống cho ăn tự động bồn di động
Hệ thống cho ăn tự động bồn di động

Hệ thống cho ăn tự động bồn di động

Mô tả:

- Hệ thống cung cấp cám bằng việc di chuyển bồn chứa và rải cám vào máng ăn theo chiều dài các dãy lồng.
- Có thể điều chỉnh số lượng cám xuống máng ăn theo nhu cầu của vật nuôi.
- Cài đặt thời gian cho ăn tự động.
- Chi phí đầu tư hợp lý.


      Sản phẩm cùng loại