Thiết bị cho gia cầm

Hệ thống cho ăn tự động Vlink
Hệ thống cho ăn tự động Vlink

Hệ thống cho ăn tự động Vlink

Mô tả:

 

- Tốc độ  vận chuyển 22.5m/phút  
- Sên tải Vlink giúp ngăn ngừa sự tích tụ, cám cũ nằm lại trên máng ăn  


Sản phẩm cùng loại