Thiết bị cho gia cầm

Hệ thống lấy phân bằng băng tải
Hệ thống lấy phân bằng băng tải

Hệ thống lấy phân bằng băng tải

Mô tả:

Ưu điểm :

- Phân khô
- Quá trình lấy sạch sẽ, không gây mùi.
- Dễ tiêu thụ, xử lý và vận chuyển.


       

Sản phẩm cùng loại