Thiết bị cho gia cầm

Hệ thống lấy trứng tự động
Hệ thống lấy trứng tự động

Hệ thống lấy trứng tự động

Mô tả:

- Tiết kiệm chi phí phân công.
- Hạn chế người và các vật dụng đem vào trại lấy trứng, giúp đề phóng dịch bệnh.
- Cài đặt thời gian chạy tự động.

Sản phẩm cùng loại