Thiết bị cho gia cầm

Nuôi gà thịt trên sàn nhựa
Nuôi gà thịt trên sàn nhựa

Nuôi gà thịt trên sàn nhựa

Mô tả:

1 Có thể tăng mật độ nuôi thêm khoảng 20%
2 Làm tăng độ thông thoáng trong chuồng nuôi
3 Tiết kiệm thới gian đảo chất độn chuồng, hạn chế sự tiếp xúc giữa người và vật nuôi 
4 Đề phòng dịch bệnh tốt hơn


  Sản phẩm cùng loại