Thiết bị nhà máy sản xuất TAGS

Thiết bị nhà máy TAGS và xây dựng
Thiết bị nhà máy TAGS và xây dựng

Thiết bị nhà máy TAGS và xây dựng

Mô tả:

    
Gu tải - Bucket                                                                                                   Brock silo

    
Khuôn cám viên - DIES                                                                            Máy khử mùi - Odour control abatement

   Trục cán - Roller sheli

Sản phẩm cùng loại