Thiết bị nuôi gà thịt

      Hệ thống núm uống gà thịt
Hệ thống núm uống gà thịt

Hệ thống núm uống gà thịt

Mô tả:

 - Núm được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao.
 - Có thể sử dụng cho gà con 1 ngày tuổi.
 - Cung cấp nước mới và sạch liên tục.
 - Lưu lượng nước 70-90 cm3/phút.
 
         
  • Sử dụng núm uống làm tăng mật độ nuôi gà.
  • Giảm độ ẩm của chất độn chuồng, giảm mùi ammoniac.
  • Giảm giá thành sử dụng thuốc.
  


1.  Núm Uống :         
     - Xoay 3600
         
     - Lượng nước Min 60 ml/p - Max 90 ml/p

     - Áp lực lớn cộng nước không sạch sẽ làm rò rỉ nước
  2. Ống vuông 25 x 25  làm tăng lưu lượng nước cung cấp

Sản phẩm cùng loại