Thiết bị nuôi gà thịt

Hệ thống cho ăn tự động gà thịt
Hệ thống cho ăn tự động gà thịt

Hệ thống cho ăn tự động gà thịt

Mô tả:


Hệ thống cho ăn tự động gà thịt                                               Máng ăn cho gà thịt

       

      


Bồn trung chuyển 80kg  

 

   Vít tải  Vít tải làm bằng thép mangan
Đường kính Ø 38mm

Motor tải cảm  

 

Ống dẫn

-Motor tải 0.5 HP cho đường dẫn dưới 60m
-Motor tải 1.5 HP cho đường dẫn trên 60m
-Tốc độ tải 7kg/phút 
-Máng ăn cuối bao gồm bộ cảm ứng ngừng cung
cấp khi các máng đã đủ cám 
  -Ống dẫn được làm bằng tole tráng kẽm 
-Đường kính Ø 45mm, dài 3730mm, 5 lỗ Bồn chứa 12 tấn

 

Bộ điều khiển AC 2000                                                                               

-Bồn chức bằng fiberglass
-Loại 12 tấn cao: 7m, đường kính: 2.5m
-Bảo quản chất lượng cám tốt hơn
-Giảm chi phí khuân vát từ kho ra trại
                         
 
-Kiểm soát nhiệt độ, ẩm độ, áp suất, ánh sáng phù
hợp lứa tuổi vật nuôi 
-Kiểm soát được lượng thức ăn, nước uống cho vật
nuôi
-Báo động khi có sự cố
-Hệ thống dễ sử dụng và hoạt động theo từng ngày
tuổi của vật nuôi
-Chức năng lịch sử cung cấp dữ liệu đầy đủ về các
sự kiện điều khiển
-Giám sát liên tục và phân tích một loạt các thông
số cung cấp dữ liệu thời gian thực
-Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống

                                                     

                                  
 

Sản phẩm cùng loại