Thiết bị nuôi gà thịt

Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)
Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)

Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)

Mô tả:

  

                  

Tủ điện để bảo vệ các thiết bị điện.
Tủ điều khiển tự động.
Tủ báo động.Sản phẩm cùng loại