Thiết bị nuôi gà thịt

Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)
Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)

Hệ thống điện - điều khiển (AC 2000 system)

Mô tả:

      

Tủ điện bảo vệ các thiết bị điện
điều khiển các motor tải cám máng ăn và hopper
điều khiển nhiệt độ (quạt, motor bơm, heater)
báo động khi mất điện, mất pha nhiệt độ tăng đột ngột.

Sản phẩm cùng loại