Thiết bị nuôi gà thịt

Hệ thống lấy phân bằng lưỡi cào :
Hệ thống lấy phân bằng lưỡi cào :

Hệ thống lấy phân bằng lưỡi cào :

Mô tả:

   - Lưỡi cào được làm bằng sắt nhúng kẽm.
   - Có thể thiết kế 1m đến 1.7m.
   - Cài đặt thời gian tự động.
   - Thuận lợi cho việc lấy phân
   - Chi phí đầu tư hợp lí.


CÀO PHÂN

Sản phẩm cùng loại