Thiết bị nuôi heo thịt

HỆ THỐNG CHO ĂN TỰ ĐỘNG CHO HEO THỊT
HỆ THỐNG CHO ĂN TỰ ĐỘNG CHO HEO THỊT

HỆ THỐNG CHO ĂN TỰ ĐỘNG CHO HEO THỊT

Mô tả:

 
 
 
                Hệ thống đường đôi              
 

 •Hoạt động:
 - Hệ thống vận chuyển thức ăn từ ngoài
silo hoặc buồn
   chứa vào bên trong cho mỗi máng. mỗi
máng sẽ nhận
   lượng thức ăn theo cấu hình cài đặt.
 - Hệ thống có thể cung cấp từ silo đến
nhiều nhà

CÁC SẢN PHẨM HỆ THỐNG LẠNH

                -QUẠT HÚT 30” – MOTOR 0,5 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE
                -QUẠT HÚT 50” – MOTOR 1 H.P – 3 CÁNH NHÔM ĐÚC – KHUNG COMPOSITE

                -TẤM LÀM MÁT 1,8M - 2,0M
                - BẠT TRẦN PVC MÀU TRẮNG ĐỤC HOẶC MÀU ĐEN, BẠT HÔNG PVC MÀU ĐEN...

 


Sản phẩm cùng loại