Thiết bị nuôi heo

Chuồng heo nọc 2.3m x 2.4 m
Chuồng heo nọc 2.3m x 2.4 m

Chuồng heo nọc 2.3m x 2.4 m

Mô tả:

Chuồng heo nọc 2.3m x 2.4 m : 

Chuồng được làm bằng ống kẽm 2 mặt hoặc sắt đặt có độ bền cao

  - Mỗi chuồng sử dụng mỗi máng ăn inox riêng 

Sản phẩm cùng loại