Thiết bị nuôi tôm

Máy cung cấp oxy Air Jet
Máy cung cấp oxy Air Jet

Máy cung cấp oxy Air Jet

Mô tả:

  
       

Phao lắp đặt các thiết bị hồ nuôi tôm cá.
Kích thước: Dài 175cm x Rộng 31 cm x cao 26 cm

Sản phẩm cùng loại