Contact Us

Trại Heo Thịt

Hệ thống trại lạnh heo thịt của KSP Việt Nam giúp:
• Giảm tỉ lệ hao hụt
• FCR tốt hơn
• Giảm chi phí thuốc
• Rút ngắn thời gian nuôi

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239