Tuyển dụng

Miền Nam

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn
Hiện tại Công Ty không có nhu cầu tuyển dụng tại Miền Nam

Miền Trung

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn
Hiện tại Công Ty không có nhu cầu tuyển dụng tại Miền Trung

Miền Bắc

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn
Hiện tại Công Ty không có nhu cầu tuyển dụng tại Miền Bắc

Miền Nam

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Bình Dương) 30/09/2015 31/10/2015
Kỹ Sư Xây Dựng (Bình Dương) 01/10/2015 31/10/2015
Nhân viên thiết kế Solidword (Binh Duong) 01/09/2015 30/09/2015
Nhân viên quản lý an toàn lao động (S.H.E Staff_Binh Duong) 01/10/2015 31/10/2015
Kỹ sư điện (Bình Dương) 01/07/2015 30/07/2015
Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (Bình Dương) 01/02/2015 28/02/2015

Miền Trung

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn

Miền Bắc

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày Hết hạn