BỘ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, ÁNH SÁNG

Bộ điều khiển: AC - 2000 Plus and AC - 2000 SE

– Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, ánh sáng phù hợp lứa tuổi vật nuôi;

– Kiểm soát được lượng thức ăn. nước uống cho vật nuôi;

– Báo động khi có sự cố;

Ưu điểm

– Hệ thống dễ sử dụng và hoạt độngt theo từng ngày tuổi của vật nuôi;

– Chức năng lịch sử, cung cấp đầy đủ dự liệu về các sự kiện điều khiển;

– Giám sát liên tục và phân tích các thông số, cung cấp dữ liệu thời gian thực;

– Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống;