Scraper

scraper Mô hình cào phân Motor 2 HP Bộ dây kéo phân Rãnh cào phân Lưỡi cào phân: Kích thước: 1.3m; Khung được làm bằng

VIEW DETAIL »

FIBERGLASS SILO

FIBERGLASS SILO Suitable to install under direct sun light; Maintain good feed quality; Reduce temperature variations during day and night time; No vaporization and moisture

VIEW DETAIL »

DRIVE UNIT

DRIVE UNIT Motor: 0.75 kW Dimension: Piping diameter: 50.8mm Main function: Loading capacity: 850 kg/hr Loading spped: 22m/minite; Piping length: 425m ( wherever a 90

VIEW DETAIL »

Food dosing box

FOOD DOSING BOX Introduction: Bran monitoring can with 6 liters capacity; Main Funcition: Bran loading by a ball; Simple structure; Made in clear plastic for

VIEW DETAIL »

© 2020 KSP Vietnam | Designed by DanteCan