0918 675 239

Sản phẩm

Thiết bị cho gia cầm

  BĂNG KEO ĐEN LỚN

  BĂNG KEO ĐEN LỚN

  BĂNG KEO TRẮNG

  BĂNG KEO TRẮNG

  BÁNH XE KHÔNG XOAY

  BÁNH XE KHÔNG XOAY

  BÁNH XE XOAY

  BÁNH XE XOAY

  BÌNH UỐNG 400GR

  BÌNH UỐNG 400GR

  BỊT NHỰA Ø114

  BỊT NHỰA Ø114

  BỘ BÌNH UỐNG 4L - 8L

  BỘ BÌNH UỐNG 4L - 8L

  BỘ BÌNH UỐNG TỰ ĐỘNG

  BỘ BÌNH UỐNG TỰ ĐỘNG

  Bộ điều áp Lubing

  Bộ điều áp Lubing

  Bộ máng ăn treo

  Bộ máng ăn treo

  Bộ pha thuốc tự động

  Bộ pha thuốc tự động

  BOLT + TÁN INOX 10X20MM

  BOLT + TÁN INOX 10X20MM

  BÓNG ĐÈN PHILIPS 1.2M

  BÓNG ĐÈN PHILIPS 1.2M

  CHỐT CHẺ 4X50

  CHỐT CHẺ 4X50

  Chuồng nuôi vịt - Gia Lai

  Chuồng nuôi vịt - Gia Lai

/
/catalog/view/theme/