0918 675 239

THIẾT BỊ GIA CẦM KHÁC VÀ PHỤ KIỆN

  DÂY ĐIỆN CADIVI 2LX1.5MM; 3LX1.5MM;….

  DÂY ĐIỆN CADIVI 2LX1.5MM; 3LX1.5MM;….

  DÂY RÚT DÂY ĐIỆN 150; 200;…

  DÂY RÚT DÂY ĐIỆN 150; 200;…

  ĐÁ CẮT 100; 350MM

  ĐÁ CẮT 100; 350MM

  ĐÁ MÀI 100; 150MM;…

  ĐÁ MÀI 100; 150MM;…

  ĐẦU COS MANG CÁ 2.4; 2.5,..

  ĐẦU COS MANG CÁ 2.4; 2.5,..

  ĐẦU COS; 10-6;…8-6

  ĐẦU COS; 10-6;…8-6

  ĐẦU DÒ CR 18 – 8AC

  ĐẦU DÒ CR 18 – 8AC

  ĐŨA U Ø 21; 27

  ĐŨA U Ø 21; 27

  KEO DÁN ỐNG (HỘP)

  KEO DÁN ỐNG (HỘP)

  KEO DÁN ỐNG (TUÝP)

  KEO DÁN ỐNG (TUÝP)

  KHAY ĂN GÀ CON

  KHAY ĂN GÀ CON

  KHUNG INOX 304 KHÔNG MƯƠNG NƯỚC

  KHUNG INOX 304 KHÔNG MƯƠNG NƯỚC

  LA TOLE 20MMX1MX1MM

  LA TOLE 20MMX1MX1MM

  LƯỚI INOX 304

  LƯỚI INOX 304

  LƯỚI NHỰA ĐEN 1.9*28M

  LƯỚI NHỰA ĐEN 1.9*28M

/
/catalog/view/theme/