0918 675 239

Sản phẩm

Thiết bị cho heo

  Bộ cảm biến

  Bộ cảm biến

  BỘ KHUNG SÀN HEO CAI SỮA

  BỘ KHUNG SÀN HEO CAI SỮA

  Bộ máng ăn treo

  Bộ máng ăn treo

  Bộ sàn heo nái đẻ

  Bộ sàn heo nái đẻ

  Bộ xả cám xuống máng ăn

  Bộ xả cám xuống máng ăn

  Bồn chứa Silo

  Bồn chứa Silo

  Chuồng cai sữa lồng

  Chuồng cai sữa lồng

  Chuồng heo mang thai

  Chuồng heo mang thai

  Chuồng heo thịt khung sắt

  Chuồng heo thịt khung sắt

  Chuồng heo thịt vách tường xây và khung sắt

  Chuồng heo thịt vách tường xây và khung sắt

  Hệ thống bạt hông

  Hệ thống bạt hông

  Hệ thống bạt trần

  Hệ thống bạt trần

  Hệ thống cám từ silo vào trại

  Hệ thống cám từ silo vào trại

  Hệ thống cho ăn tự động

  Hệ thống cho ăn tự động

  Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ

  Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ

/
/catalog/view/theme/