0918 675 239

Sản phẩm

THIẾT BỊ CHO HEO

HT CUNG CẤP THỨC ĂN TỰ ĐỘNG

  Hệ thống cám từ silo vào trại

  Hệ thống cám từ silo vào trại

  Hệ thống cho ăn tự động

  Hệ thống cho ăn tự động

  Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ

  Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ

  Hệ thống sử dụng Hopper

  Hệ thống sử dụng Hopper

  Hệ thống sử dụng Silo

  Hệ thống sử dụng Silo

  Hệ thống sử dụng Silo trung tâm

  Hệ thống sử dụng Silo trung tâm

  LỒNG ÚM HEO CON ( PHẢI )

  LỒNG ÚM HEO CON ( PHẢI )

  Máy trung chuyển cám

  Máy trung chuyển cám

/
/catalog/view/theme/