KSP Vietnam Has Acquired A Shrimp Pond

KSP Vietnam has acquired a shrimp pond

A new strong partnership in delivery of complete aquaculture solutions

KSP VIETNAM has acquired a shrimp pond from its founder. Shrimp pond’s management will continue to lead the Company, further building on its strong track record of growth through focus on customers and product innovation.

KSP VIETNAM has acquired a shrimp pond from its founder. Shrimp pond’s management will continue to lead the Company, further building on its strong track record of growth through focus on customers and product innovation.

Bunjong Chawalitruangrith

Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, Bunjong Chawalitruangrith đã từng trải qua những sự kiện đánh thức nhận thức về sự quan trọng của ngành Feed-Farm-Food. Dưới sự lãnh đạo đầy tài năng của ông, KSP Vietnam đã vươn lên trở thành một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có lượt đánh giá nào)
Loading...

Bình luận tại đây