0918 675 239

DỰ ÁN THAM KHẢO

LẮP ĐẶT SILO THÉP 4,300 TẤN - HỆ THỐNG XÍCH TẢI

Trang chủ > Dự án tham khảo > LẮP ĐẶT SILO THÉP 4,300 TẤN – HỆ THỐNG XÍCH TẢI

LẮP ĐẶT SILO THÉP 4,300 TẤN - HỆ THỐNG XÍCH TẢI

Phạm vi công việc: Lắp đặt 3 silo thép 4,300 tấn/silo

                                                   Hệ thống xích, gầu tải chuyển nguyên liệu

Chủ đầu tư: C.P.GROUP

Vị trí: Tiền Giang, Việt Nam

Năm: 2014

 

/
/catalog/view/theme/