0918 675 239

DỰ ÁN THAM KHẢO

LẮP ĐẶT SILO THÉP- HỆ THỐNG NHẬP NGUYÊN LIỆU

Trang chủ > Dự án tham khảo > LẮP ĐẶT SILO THÉP- HỆ THỐNG NHẬP NGUYÊN LIỆU

LẮP ĐẶT SILO THÉP- HỆ THỐNG NHẬP NGUYÊN LIỆU

Phạm vi công việc: Lắp đặt 1 silo thép 8,000 tấn/silo

                                 Lắp đặt 1 silo thép 4,700 tấn/silo

                                                 Lắp đặt hệ thống xích, gầu tải nguyên liệu

Lắp đặt máy sấy

               Lắp đặt bàn nâng xe tải

Chủ đầu tư: C.P.GROUP

Vị trí: Bình Định, Việt Nam

Năm: 2014

 

/
/catalog/view/theme/