Bộ xả cám

T-drop là một hệ thống tự động xả cám được sử dụng trong trại gà, giúp giảm công sức và thời gian xả cám. Thiết bị này hỗ trợ quản lý trại gà hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho chủ trại

Thông tin sản phẩm:

T-drop hoạt động tự động, với bộ điều khiển để định lượng cám và thời gian xả. Cám được đưa từ bồn chứa qua ống và đổ vào khay ăn gà. Bộ điều khiển tự động dừng việc xả cám và chờ để xả lần tiếp theo.