Tìm kiếm
Close this search box.

C.P. Bình Phước – Hệ thống lấy mẫu tự động​

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

KHU VƯC LẮP ĐẶT:

  • Tên dự án:                 HỆ THỐNG LẤY MÃU TỰ ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY CÁM
  • Địa điểm :                 Bình Phước
  • Chủ đầu tư:              C.P.Group
  • Nhà thầu chính:       CÔNG TY TNHH KSP VIỆT NAM
  • Thời gian triển khai: 2021
  • Thời gian hoàn thành: 202

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Hệ thống lấy mẫu tự động trong nhà máy cám là một công nghệ được sử dụng để thu thập mẫu sản phẩm cám một cách tự động và liên tục trong quá trình sản xuất. Việc lấy mẫu tự động giúp đánh giá chất lượng sản phẩm cám một cách chính xác và đáng tin cậy của quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất.

DỰ ÁN LIÊN QUAN:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN