C.P. Huế – Lắp đặt nhà Green House

Hạng mục triển khai:

  • Lắp đặt phần nền móng bê tông
  • Lắp đặt phần quạt hút

Quy mô dự án:

  • Diện tích: 59 hồ (5,700m2/hồ)
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Phong Điền, xã Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh
  • Thừa Thiên Huế
  • Chủ đầu tư: C.P. GROUP
  • Tổng đầu tư: 64 tỷ
  • Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH KSP VIỆT NAM
  • Thời gian triển khai: 2013
  • Thời gian hoàn thành: 2016