Tìm kiếm
Close this search box.

Công ty Link Farm

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

KHU VƯC LẮP ĐẶT:

  • Dự án: Trại heo 24,000 fattening
  • Công việc: Cung cấp hệ thống ăn tự động và lắp đặt hệ thống Silo trung tâm
  • Địa chỉ: Gia Lai

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

DỰ ÁN LIÊN QUAN:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN